กล่องขนม/กล่องเค้ก

product image

กรวยเฟรนซ์ฟรายส์

8859024602217

ผลิตจากกระดาษแข็งขึ้นรูปกรวยสำเร็จ รูปทรงสวยงาม ทันสมัย สีสันสวย

product image

กล่องเค้ก1ปอนด์ลายฟามิงโก้

8859024606185

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต350แกรม เกรดคุณภาพ พิมพ์สีสันสวยงาม ทันสมัย

product image

กล่องเค้กขาว1ปอนด์

8859024606819

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต350แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องเค้กครึ่งปอนด์ลายฟามิงโก้

8859024606161

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต350แกรม เกรดคุณภาพ พิมพ์สีสันสวยงาม ทันสมัย

product image

กล่องเค้กพิมพ์ลายจุดชมพู 2ปอนด์

8859024601689

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต350แกรม เกรดคุณภาพ พิมพ์สีสันสวยงาม ทันสมัย

product image

กล่องเค้กพิมพ์ลายนกชมพู 2ปอนด์

8859024601685

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต350แกรม เกรดคุณภาพ พิมพ์สีสันสวยงาม ทันสมัย

product image

กล่องเค้กสีแดงลายทาง 1ปอนด์

8859024601678

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต350แกรม เกรดคุณภาพ พิมพ์สีสันสวยงาม ทันสมัย

product image

กล่องเค้กไฮโซ 1ปอนด์

8859024602057

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต350แกรม เกรดคุณภาพ พิมพ์สีสันสวยงาม ทันสมัย

product image

กล่องแซนวิส

8859024604938

ผลิตจากกระดาษหน้าขาวหลังน้ำตาลขัด 230แกรม เกรดคุณภาพ จากยุโรป

product image

กล่องเบเกอร์รี่(สีขาว)เบอร์1

8859024605294

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องเบเกอร์รี่(สีขาว)เบอร์2

8859024605317

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องเบเกอร์รี่(สีขาว)เบอร์3

8859024605331

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องเบเกอร์รี่(สีน้ำตาล)เบอร์1

8859024605300

ผลิตจากกระดาษคราฟท์230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องเบเกอร์รี่(สีน้ำตาล)เบอร์2

8859024605324

ผลิตจากกระดาษคราฟท์230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องเบเกอร์รี่(สีน้ำตาล)เบอร์3

8859024605348

ผลิตจากกระดาษคราฟท์230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องเบอร์เกอร์

8859024604532

ผลิตจากกระดาษหน้าขาวหลังน้ำตาลขัด 230แกรม เกรดคุณภาพ จากยุโรป

product image

กล่องเฟรนฟราย

8859024604549

ผลิตจากกระดาษหน้าขาวหลังน้ำตาลขัด 230แกรม เกรดคุณภาพ จากยุโรป

product image

กล่องใส่คุ๊กกี้(สีขาว)

8859024605614

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องใส่คุ๊กกี้(สีน้ำตาล)

8859024605621

ผลิตจากกระดาษคราฟท์230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องใส่บะหมี่ไฮโซ

8859024605508

ผลิตจากกระดาษคราฟท์เคลือบPE เกรดคุณภาพ

product image

กล่องทุเรียนโอโซน เบอร์1

8859024607434

ผลิตจากพลาสติกPETเนื้อคุณภาพ เทคโนโลยีเก็บกลิ่น100%

product image

กล่องทุเรียนโอโซน เบอร์2

8859024605072

ผลิตจากพลาสติกPETเนื้อคุณภาพ เทคโนโลยีเก็บกลิ่น100%

product image

กล่องทุเรียนโอโซน เบอร์3

8859024607458

ผลิตจากพลาสติกPETเนื้อคุณภาพ เทคโนโลยีเก็บกลิ่น100%

product image

กล่องบราวนี่ 1 ชิ้น สีขาว

8859024607885

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องบราวนี่ 1 ชิ้น สีน้ำตาล

8859024607892

ผลิตจากกระดาษคราฟท์230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องบราวนี่ 2 ชิ้น สีน้ำตาล

8859024607915

ผลิตจากกระดาษคราฟท์230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องบราวนี่ 2 ชิ้น สีขาว

8859024607908

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องเค้กชิ้น 2 ชิ้น สีขาว

8859024607861

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องเค้กชิ้น 2 ชิ้น สีน้ำตาล

8859024607878

ผลิตจากกระดาษคราฟท์230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องเค้กชิ้น 1 ชิ้น สีขาว

8859024607847

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องเค้กชิ้น 1 ชิ้น สีน้ำตาล

8859024607854

ผลิตจากกระดาษคราฟท์230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องสแน็คบ๊อกสีน้ำตาล (ปะหน้าต่าง)

8859024607823

ผลิตจากกระดาษคราฟท์230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องสแน็คบ๊อกสีน้ำตาล (ไม่ปะหน้าต่าง)

8859024607830

ผลิตจากกระดาษคราฟท์230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องสแน็คบ๊อกสีขาว (ไม่ปะหน้าต่าง)

8859024607816

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องสแน็คบ๊อกสีขาว (ปะหน้าต่าง)

8859024607809

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต230แกรม เกรดคุณภาพ

product image

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ลายกาแล็กซี

8859024608455

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต350แกรม เกรดคุณภาพ พิมพ์สีสันสวยงาม ทันสมัย

product image

กล่องเค้ก 1 ปอนด์ลายสก๊อตสีแดง

8859024608462

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต350แกรม เกรดคุณภาพ พิมพ์สีสันสวยงาม ทันสมัย

product image

กล่องขนมปัง(สีเหลือง-สีดำ)

8859024609650

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต230แกรม เกรดคุณภาพ พิมพ์สีสันสวยงาม ทันสมัย

product image

กล่องขนมปัง(สีเหลือง-สีแดง)

8859024609643

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต230แกรม เกรดคุณภาพ พิมพ์สีสันสวยงาม ทันสมัย

product image

กล่องเค้ก1ปอนด์ลายขนม

8859024601678

ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ต350แกรม เกรดคุณภาพ พิมพ์สีสันสวยงาม ทันสมัย