ซองกระดาษ

product image

ซองขนมถูกดี101(ขยายข้างน้ำตาล4x7.5นิ้ว)

8859024606451

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองขนมถูกดี102(ขยายข้างขาว4x7.5นิ้ว)

8859024606468

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองขนมพับข้างขาว

8859024603207

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองขนมพับข้างน้ำตาล

8859024601418

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองขนมพับข้างยาว

8859024602354

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองขนมฟุตลอง

8859024602330

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองขนมฟู๊ดเกรด

8859024601241

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองขนมลายขนมสีสด เบอร์1

8859024605003

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย ลายสวย ทันสมัย

product image

ซองเครปพับสำเร็จรูป ลายการ์ตูนคละลาย

8859024604440

ผลิตจากกระดาษ300แกรม พิมพ์ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ซองจัมโบ้น้ำตาล

8859024604891

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองจัมโบ้สีขาว

8859024601258

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองจิ๋ว

885902460457

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองแซนด์วิช(ขาว)

8859024601319

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองแซนด์วิช(น้ำตาล)

8859024601319

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองโตเกียวพิมพ์ลายจุด

8859024601265

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย สีสันสดใส

product image

ซองโตเกียวไม่พิมพ์

8859024601999

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองโตเกียวยาวไม่พิมพ์

8859024602385

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองโตเกียวลายทะเลชมพู

8859024602514

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย สีสันสดใส

product image

ซองโตเกียวลายทะเลฟ้า

8859024602514

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย สีสันสดใส

product image

ซองโตเกียวลายรถเขียว

8859024602392

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย สีสันสดใส

product image

ซองโตเกียวลายรถแดง

8859024602392

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย สีสันสดใส

product image

ซองโตเกียวลายหุ่นยนต์เขียว

8859024602507

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย สีสันสดใส

product image

ซองโตเกียวลายหุ่นยนต์แดง

8859024602507

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย สีสันสดใส

product image

ซองถูกดี201(ขยายข้างน้ำตาล)5.5x9

8859024606475

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองปาท่องโก๋

8859024602309

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองปาท่องโก๋ยาว

8859024602361

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองเฟรนฟราย(ขาว)

8859024606604

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองเฟรนฟราย(น้ำตาล)

8859024601876

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองเฟรนฟรายใหญ่ สีน้ำตาล 4.6x5.5นิ้ว

8859024606666

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองยาวลายการ์ตูนรถแดง

8859024602392

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย สีสันสดใส

product image

ซองยาวลายจุด

8859024602347

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย สีสันสดใส

product image

ซองเยี่ยมเยี่ยม

8859024604907

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย สีสันสดใส

product image

ซองลายขนม

8859024602262

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย สีสันสดใส

product image

ซองลายนสพ

8859024602255

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย สีสันสดใส

product image

ซองลายเสือ

8859024602279

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย สีสันสดใส

product image

ซองอร๊อย...อร่อย เบอร์ 2

8859024605010

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย สีสันสดใส

product image

ซองไฮคลาส

8859024601371

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองโตเกียวลายดอกไม้

8859024606857

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย สีสันสดใส

product image

ซองบราวน์ SUNPAC ขยายข้าง 4x7.5

8859024607243

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองบราวน์ SUNPAC ขยายข้าง 5x9

8859024607250

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองบราวน์ SUNPAC ขยายข้าง 4x4

8859024607229

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองบราวน์ SUNPAC ขยายข้าง 8x10

8859024607236

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองปรู๊ฟ SUNPAC ขยายข้าง 4x7.5

8859024607243

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองถูกดี202(ขยายข้างขาว)5.5x9

8859024606482

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองบราวน์ 5.5x8 นิ้ว ไม่ขยายข้าง

8859024607212

ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย

product image

ซองเฟรนฟรายน้ำตาลไซร์มินิ

8859024609858

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% ฟู๊ดเกรด ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ขึ้นรูปด้วยเครื่อง ทรงสวย