ถาดกระดาษ

product image

ถาดขนม PE เบอร์1

8859024601425

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE หนา275แกรม คุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ขึ้นรูปสำเร็จ

product image

ถาดขนม PE เบอร์2

8859024601432

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE หนา275แกรม คุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ขึ้นรูปสำเร็จ

product image

ถาดขนม PE เบอร์3

8859024601449

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE หนา275แกรม คุณภาพดี ฟู๊ดเกรด ขึ้นรูปสำเร็จ

product image

ถาดขาวไม่พิมพ์เบอร์1

8859024601883

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ

product image

ถาดขาวไม่พิมพ์เบอร์2

8859024601890

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ

product image

ถาดขาวไม่พิมพ์เบอร์3

8859024601968

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ

product image

ถาดใช้ดีเบอร์1

8859024602019

ผลิตจากกระดาษหน้าขาวหลังน้ำตาล หนา230แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ

product image

ถาดใช้ดีเบอร์2

8859024602026

ผลิตจากกระดาษหน้าขาวหลังน้ำตาล หนา230แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ

product image

ถาดใช้ดีเบอร์3

8859024602033

ผลิตจากกระดาษหน้าขาวหลังน้ำตาล หนา230แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ

product image

ถาดฟาสฟู้ดส์

8859024602101

ผลิตจากกระดาษหน้าขาวหลังน้ำตาล หนา230แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ

product image

ถาดยูนิคอนไซด์มินิ

8859024606109

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดยูนิคอนเบอร์1

8859024606123

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดยูนิคอนเบอร์2

8859024606536

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดยูนิคอนเบอร์3

8859024606550

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดรังไข่รองแก้ว2หลุม

8859024606796

ผลิตจากเยื่อกระดาษ ขนาดพอดี ไม่ยุ่ย หนา แข็งแรง

product image

ถาดรูปเรือ

8859024604556

ผลิตจากกระดาษหน้าขาวหลังน้ำตาล หนา230แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ

product image

ถาดลายดอกไซส์มินิ

8859024604723

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดลายแดงคละลายไซด์มินิ

8859024605850

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดลายแดงคละลายเบอร์1

8859024604860

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดลายแดงคละลายเบอร์2

8859024604877

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดลายแดงคละลายเบอร์3

8859024604884

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดลายสาน 101

8859024602439

ผลิตจากกระดาษหน้าขาวหลังน้ำตาล หนา230แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดลายสาน 102

8859024602446

ผลิตจากกระดาษหน้าขาวหลังน้ำตาล หนา230แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดสก๊อตเบอร์1

8859024601807

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดสก๊อตเบอร์2

8859024601814

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดสก๊อตเบอร์3

8859024604747

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดสีสด V.2 ไซส์มินิ

8859024605041

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดสีสด V.2 เบอร์1

8859024602415

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดสีสด V.2 เบอร์2

8859024602422

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดสีขาวไม่พิมพ์ไซส์มินิ

8859024609070

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดลายสก๊อตไซส์มินิ

8859024609063

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาด Hot Dog สีขาวไม่พิมพ์

8859024609575

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดไฮโซขาวไม่พิมพ์+ฝาปิด เบอร์1

885904608585

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม พร้อมฝาครอบพลาสติกPET คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดไฮโซลายยูนิคอร์น+ฝาปิด เบอร์1

8859024608578

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม พร้อมฝาครอบพลาสติกPET คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดไฮโซใช้ดี+ฝาปิด เบอร์1

8859024608592

ผลิตจากกระดาษหนา210แกรม พร้อมฝาครอบพลาสติกPET คุณภาพดี ขึ้นรูปสำเร็จ ลายสวยงาม ทันสมัย

product image

ถาดใช้ดี ไซส์มินิ

8859024609667

สำหรับใส่ขนมปังปิ้ง ลูกชิ้นปิ้ง/ทอด ของคาวต่างๆ ผลิตจากกระดาษฟู๊ดเกรดสามารถสัมพัสอาหารได้โดยตรง