ถุงหูหิ้วกระดาษ

product image

ถุงหูหิ้วสีน้ำตาลเบอร์1

8859024601555

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วสีน้ำตาลเบอร์2

8859024601562

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วสีน้ำตาลเบอร์3

8859024601579

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วสีน้ำตาลเบอร์4

8859024601586

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงของดีแดนไทย

8859024602286

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล180แกรม พร้อมหูเกลียวเชือก Premium ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงรักษ์โลกเบอร์1

8859024604471

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล150แกรม พร้อมเจาะหูหิ้ว ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงรักษ์โลกเบอร์2

8859024604884

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล150แกรม พร้อมเจาะหูหิ้ว ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงลายขาวคละลาย

8859024601821

ผลิตจากกระดาษคราฟท์ขาว120แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงลายสาน

8859024602293

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล180แกรม พร้อมหูเกลียวเชือก Premium ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงสวยสีสด (มี4สี)

8859024601630

ผลิตจากกระดาษคราฟท์ขาว120แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงใส่กล่องเค้ก1ปอนด์

8859024606222

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงใส่กล่องเค้ก2ปอนด์

8859024606246

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูแบนใส่กล่องอาหารเบอร์ 3

8859024604990

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูแบนใส่กล่องอาหารเบอร์1

8859024605188

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูแบนใส่กล่องอาหารเบอร์2

8859024605195

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วใส่กล่องอาหารสีน้ำตาล

8859024604716

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วเจ

8859024604563

ผลิตจากกระดาษอาร์ต140แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงหูหิ้วแดงได้ใจ เบอร์ 2

8859024604921

ผลิตจากกระดาษคราฟท์ขาว120แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงหูหิ้วมินิ

8859024602118

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วมินิดำ

8859024604402

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วมินิแดง

8859024604396

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วสีขาวเบอร์1

8859024604761

ผลิตจากกระดาษคราฟท์ขาว120แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วสีขาวเบอร์2

8859024604778

ผลิตจากกระดาษคราฟท์ขาว120แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วสีขาวเบอร์3

8859024604785

ผลิตจากกระดาษคราฟท์ขาว120แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วสีขาวเบอร์4

8859024604792

ผลิตจากกระดาษคราฟท์ขาว120แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วสีชมพู

8859024602491

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วสีแดง

8859024602484

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วใส่กล่องอาหารสีขาว

8859024602613

ผลิตจากกระดาษคราฟท์ขาว120แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วฮาวายไซส์มินิ

8859024606147

ผลิตจากกระดาษคราฟท์ขาว120แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงไฮเกรดเบอร์1

8859024604808

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงไฮเกรดเบอร์2

8859024604433

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงไฮเกรดเบอร์3

8859024604815

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงไฮเกรดเบอร์4

8859024604822

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วใบเล็ก

8859024606994

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วTHANK YOU สีพาสเทล

8859024607601

ผลิตจากกระดาษคราฟท์ขาว120แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงหูหิ้วTHANK YOU สีขาว-ดำ

8859024607595

ผลิตจากกระดาษคราฟท์ขาว120แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงหูหิ้วTHANK YOU สีขาว-ดำ ไซส์มินิ

8859024607762

ผลิตจากกระดาษคราฟท์ขาว120แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงหูหิ้วTHANK YOU สีพาสเทล ไซส์มินิ

8859024607779

ผลิตจากกระดาษคราฟท์ขาว120แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงหูหิ้วลายหัวใจคละลาย

8859024608448

ผลิตจากกระดาษคราฟท์ขาว120แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงหูหิ้วก้นใหญ่ เบอร์ 10

8859024607076

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วก้นใหญ่ เบอร์ 13

8859024607083

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วก้นใหญ่ เบอร์ 15

8859024607090

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วก้นใหญ่ เบอร์ 18

8859024607106

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วก้นใหญ่ เบอร์ 21

8859024607113

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูหิ้วก้นใหญ่ เบอร์ 25

8859024607120

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงตรุษจีน

8859024604839

ผลิตจากกระดาษอาร์ต157แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงหูดำ ใบเล็ก

8859024608868

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูดำ ไซส์มินิ

8859024608875

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูดำ เบอร์ 1

8859024608882

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูดำ เบอร์ 2

8859024608899

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูดำ เบอร์ 3

8859024609049

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงหูดำ เบอร์ 4

8859024608912

ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล125แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี

product image

ถุงอาร์ตพิมพ์ลายเมฆ

8859024609872

ผลิตจากกระดาษอาร์ต140แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงอาร์ตพิมพ์ลายการ์ตูนรูปสัตว์

8859024609889

ผลิตจากกระดาษอาร์ต140แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม

product image

ถุงอาร์ตพิมพ์ลายยูนิคอร์น

8859024609865

ผลิตจากกระดาษอาร์ต140แกรม พร้อมหูเกลียวกระดาษ ขึ้นรูปแข็งแรง ติดแน่น รับน้ำหนักได้ดี พิมพ์ลายสวยงาม