coffee

ถุงกาแฟ125g พิมพ์ลายน้ำตาลคละลาย

ผลิตจากกระดาษคราฟท์125แกรม คุณภาพดี เก็บความเย็นได้นาน ไม่ยุ่ยและขาดง่าย

เหมาะสำหรับ
  • ใส่เครื่องดื่มเพื่อรักษาความเย็น
  • ใส่สินค้า