coffee

กระดาษรองถุงปาท่องโก๋ ขนาด 8x8นิ้ว

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เหมาะสำหรับ
  • รองก้นถุงของทอด
  • รองก้นถุงปาท่องโก๋