coffee

กระดาษรองถุงก้นจีบเบอร์5 (5x8)

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เหมาะสำหรับ
  • รองก้นถุงจีบ
  • รองก้นถุงใส