coffee

ถุงกาแฟ 150g โบราณ 4 สี อินเทรนด์ลายใหม่

ผลิตจากกระดาษคราฟท์150แกรม คุณภาพดี เก็บความเย็นได้นาน ไม่ยุ่ยและขาดง่าย

เหมาะสำหรับ
  • ใส่เครื่องดื่มเพื่อรักษาความเย็น
  • ใส่สินค้า