กระดาษห่อ/รองอาหาร

product image

กระดาษ10x10Premium

8859024601869

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษ10x10ตราถูกดี

8859024601159

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษ10x10ตราพระอาทิตย์

8859024600053

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษ12x12ตราพระอาทิตย์

8859024600077

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษ14x14ตราพระอาทิตย์

8859024601920

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษ8x8Premium

8859024602248

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษ8x8ตราBA

8859024600091

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษ8x8ตราถูกดี

8859024601098

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษ8x8ตราพระอาทิตย์

8859024600015

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษ9x9ตราพระอาทิตย์

8859024600039

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษขาวบางธรรมดา10x10

8859024601916

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% หนา14แกรม ไม่ยุ่ยและขาดง่าย

product image

กระดาษขาวบางธรรมดา20x30

8859024601906

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% หนา14แกรม ไม่ยุ่ยและขาดง่าย

product image

กระดาษขาวบางอย่างดี20x30

8859024600381

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% หนา14แกรม ไม่ยุ่ยและขาดง่าย

product image

กระดาษไขขุ่นขาว20x30

8859024603573

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% หนา21แกรม เนื้อมันเงา ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย

product image

กระดาษซิฟฟ่อน10x10

8859024601852

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% หนา17แกรม ไม่ยุ่ยและขาดง่าย เนื้อPremium

product image

กระดาษทุเรียน10x10

8859024602071

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% หนา21แกรม เนื้อมันเงา ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย

product image

กระดาษทุเรียน8x10

8859024602064

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% หนา21แกรม เนื้อมันเงา ซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย

product image

กระดาษใบตองเทียม10x10ตราพระอาทิตย์

8859024608998

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE สามารถซับน้ำมันได้ดี กันความชื้นได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษใบตองเทียม12x12ตราพระอาทิตย์

8859024600114

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE สามารถซับน้ำมันได้ดี กันความชื้นได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษใบตองเทียม12x14ตราพระอาทิตย์

8859024600138

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE สามารถซับน้ำมันได้ดี กันความชื้นได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษใบตองเทียม6x12(ปลาทู)

8859024602644

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE สามารถซับน้ำมันได้ดี กันความชื้นได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษรองถาดเบเกอรี่ขนาด10x15

8859024601838

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษรองถาดเบเกอรี่ขนาด8.25X11.75

8859024601906

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษรองโฟม3.5x5

8859024603443

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE สามารถซับน้ำมันได้ดี กันความชื้นได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษรองโฟม5x7

8859024603450

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE สามารถซับน้ำมันได้ดี กันความชื้นได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษรองโฟม7.5x7.5

PPF0080000101

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE สามารถซับน้ำมันได้ดี กันความชื้นได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษรองโฟม7x10

8859024601722

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE สามารถซับน้ำมันได้ดี กันความชื้นได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษลอกลายขาว 30x40นิ้ว (500แผ่น)

8859024603634

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% หนา38แกรม สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษหน้ากว้างตราพระอาทิตย์

8859024600244

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษหน้าแคบตราพระอาทิตย์

8859024600367

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษห่อเครปเย็นคละสี

8859024603504

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% หนา100แกรม สีสันสวยงาม ไม่ยุ่ยและขาดง่าย เนื้อPremium

product image

กระดาษห่อเบอร์เกอร์ขาว

8859024606895

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE สามารถซับน้ำมันได้ดี กันความชื้นได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษห่อเบอร์เกอร์คละลาย

8859024602002

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE สามารถซับน้ำมันได้ดี กันความชื้นได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษห่อเบอร์เกอร์น้ำตาล

8859024606895

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE สามารถซับน้ำมันได้ดี กันความชื้นได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษห่อเบอร์เกอร์ลาย นสพ.น้ำตาล

8859024602002

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE สามารถซับน้ำมันได้ดี กันความชื้นได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษห่อเบอร์เกอร์ลาย นสพ.ขาว

8859024602002

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE สามารถซับน้ำมันได้ดี กันความชื้นได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษรองถุงปาท่องโก๋ ขนาด 8x8นิ้ว

8859024606789

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษบราวน์ SUNPAC 8x8

8859024607311

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษรองถุงก้นจีบเบอร์5 (5x8)

8859024607403

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษรองถุงก้นจีบเบอร์6 (6x9)

8859024607380

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษรองถุงก้นจีบเบอร์7 (7x11)

885902460739

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษซาลาเปา 3x3

8859024600336

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% หนา38แกรม สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษซาลาเปา 3.5x3.5

8859024600343

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% หนา38แกรม สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษซาลาเปา 4x4

8859024600350

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% หนา38แกรม สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษลอกลายขาว(แบบม้วน)30x40นิ้ว

8859024608943

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% หนา38แกรม ม้วนสำเร็จ สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

ซับมันรองของทอด8x10

8859024600688

ผลิตจากกระดาษเยื่อ100% สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษปรู๊ฟ 6x6นิ้ว (30โล) ตราพระอาทิตย์

8859024607014

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษคราฟห่อหน้ากว้าง

8859024600244

สามารถซับน้ำมันได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

product image

กระดาษรองขนมคละลาย

8859024608172

ผลิตจากกระดาษเคลือบPE สามารถซับน้ำมันได้ดี กันความชื้นได้ดี ไม่ยุ่ยและขาดง่าย ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ